Hướng dẫn cách kiểm tra thời hạn chữ ký số

Đến mỗi kỳ kê khai thuế, một trong những vấn đề quan trọng nhất đối với người nộp thuế là thời hạn chữ ký số. Và để chuẩn bị cho công tác kê khai được tốt nhất, NNT cần Kiểm tra thời hạn chữ ký số để đảm đúng thời hạn. 

Cách Kiểm tra thời hạn chữ ký số NHANH và chính xác nhất
Có 2 cách để bạn có thể kiểm tra thời hạn chữ ký số cho doanh nghiệp với điều kiện bắt buộc phải có là INTERNET hoặc CHỮ KÝ SỐ

Trường hợp 1: Có internet mà không có thiết bị chữ ký số

Bước 1: Truy cập vào trang http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ và đăng nhập vào tài khoản thuế của doanh nghiệp

Bước 2: Download một tờ khai đã nộp với cơ quan thuế

Bước 3: Kiểm tra thời hạn chứng thư số

Trường hợp 2: Không có internet và có thiết bị chữ ký số

Bước 1: Cắm thiết bị và cài đặt phần mềm chữ ký số.

Đối với mỗi Chữ ký số của từng nhà cung cấp sẽ có mỗi có một phần mềm cài đặt riêng và thông thường sẽ được tích hợp cùng với chữ ký số

Bước 2: Đăng nhập vào thiết bị Chữ ký số. Dùng mã pin của thiết bị để đăng nhập

Bước 3: Xem thời hạn chứng thư số

Như vậy, với một trong hai cách, bạn đã có thể  Kiểm tra thời hạn chữ ký số với một kết quả giống nhau.